Superminds Academy - zajęcia z matematyki mentalnej

Rozwijamy w dzieciach kompetencje przyszłości. Korzystamy z metod, które w sposób efektywny stymulują rozwój intelektualny dziecka. Stąd nasza propozycja zajęć z matematyki mentalnej! Każdy Superminds w wieku 10+ po rocznym treningu będzie mnożyć liczby dwucyfrowe przez dwucyfrowe w pamięci. Większość uczniów wykona działania szybciej niż na kalkulatorze, a po drugim roku pomnożą wszystkie liczby wielocyfrowe.

Matematyka mentalna to fenomenalna dziedzina, której głównym założeniem jest arytmetyczny trening mentalny. Regularnie wdrażany, prowadzi do wykształcenia umiejętności bardzo szybkiego, wręcz genialnego, liczenia w pamięci.

Kurs prowadzony jest w 70% w języku angielskim i skierowany jest do uczniów, którzy po raz pierwszy mają kontakt z językiem obcym oraz tych, którzy kontynuują naukę. Zalecany jest jako uzupełnienie kursów językowych.

Jakie efekty niesie trening matematyki mentalnej?

Zajęcia tego typu pomagają intensywnie rozwijać potencjał mózgu oraz inteligencję logiczno-analityczną.

Dzięki treningowi z matematyki mentalnej:

  • dzieci łatwiej uczą się języków obcych
  • rozwiązują w pamięci skomplikowane działania
  • szybciej przetwarzają informacje i rozwiązują problemy
  • łatwiej nabywają wiedzę z innych przedmiotów szkolnych

Dlaczego matematyka mentalna w Fabryce Języka?

Program ten jest idealnym uzupełnieniem kursów, jakie oferujemy w Fabryce Języka. Dzieci mogą podczas zajęć wykorzystywać swoje umiejętności komunikacyjne, ucząc się matematyki, ale również chemii i fizyki. Wszystko to realizowane w formie zabaw i eksperymentów.

Matematyka mentalna – przebieg zajęć

Kurs organizowany jest z podziałem na wiek. Podczas zabaw i eksperymentów, nauczyciel stawia na rozwijanie kompetencji dopasowanych do poszczególnych grup wiekowych.

Czego Twoje dziecko nauczy się po kursie?