Małgorzata Szaflarska-Gil
Założycielka, dyrektor zarządzająca

Milena Dopierała
Manager Wykonawczy

Agnieszka Michałowska
Główny Metodyk

Żaneta Chmielecka
Koordynator Metodyczny

Monika Domańska
Opiekun Klienta w Ozorkowie

Karolina Gadomska
Opiekun Klienta w Zgierzu

Paulina Janiak
Lektorka języka angielskiego

Agnieszka Izydorczyk-Nowacka
Lektor języka angielskiego

Kaja Pruchniewska
Lektorka języka angielskiego

Dariusz Owczarek
Lektor języka angielskiego

Urszula Owczarek-Łuczak
Lektorka języka angielskiego

Weronika Osińska
Lektorka języka angielskiego

Oliwia Kluza
Lektor języka angielskiego

Katarzyna Kołodziejczak
Lektorka języka angielskiego

Anita Siubielska
Lektorka języka angielskiego

Marta Karlikowska
Lektorka języka angielskiego

Dominika Mucha
Lektorka języka angielskiego

Angelika Filipiak
Lektorka języka angielskiego