E-dziennik

Plac zabaw dla kursantów Teddy Eddie

Savvy Quest dla kursantów Savvy Ed

W e-dzienniku rodzic ma dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zajęć i kursu. Dzięki e-dziennikowi może na bieżąco sprawdzić obecności dziecka i jego oceny z różnych zaliczeń. Po każdych zajęciach w zakładce “Zajęcia” pojawia się informacja o zrealizowanym materiale oraz pracach domowych.

Ponadto rodzic ma cały czas dostęp do wszystkich podpisanych przez siebie dokumentów, takich jak: umowa, regulamin, zgody, cennik, które znajdują się w zakładce “Dokumenty”. Poprzez e-dziennik rodzic może skontaktować się bezpośrednio z lektorem lub obsługą klienta, wysyłając wiadomość.

Wszystkie dzieci uczące się metodą Teddy Eddie w Fabryce Języka mają dostęp do aplikacji, zwanej Placem Zabaw (ang. Playground).

Plac Zabaw to baza edukacyjnych gier wspierających naukę języka angielskiego, na której nasi kursanci mogą powtarzać i utrwalać materiał w domu. Na placu zabaw znajduje się cały materiał przewidziany na dany rok (w książce) w formie interaktywnej. Są tam wszystkie piosenki, rymowanki, historyjki, nagrania audio, które uczniowie realizują podczas zajęć oraz dodatkowe ćwiczenia interaktywne. Dzieci zdobywają gwiazdki oraz nagrody specjalne za wykonane zadania, co dodatkowo motywuje do obcowania z j, angielskim.

Savvy Quest to aplikacja pełna edukacyjnych gier wpierających naukę języka angielskiego metodą Savvy Ed, Dzięki edukacyjnym ćwiczeniom uczeń może utrwalić poznane na zajęciach słownictwo, uczyć się czytać i pisać w języku angielskim. W aplikacji znajdują się również obowiązkowe zadania domowe.

Uczniowie znajdą na niej audio, ćwiczenia na czytanie, na reagowanie językowe, na rozumienie. W aplikacji rodzic może również sprawdzić, czy dziecko zdobyło wymagane zaliczenie. Znajduje się tam również e-book – zarówno ćwiczenie, jak i podręcznik.