EGZAMIN PTE GENERAL

PTE General obejmuje wszystkie umiejętności i jest honorowany przez firmy
i organizacje na całym świecie. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są prawie co miesiąc!.

Dlaczego warto zdać egzamin?

 • PTE testuje to, co ważne
  Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.
 • PTE jest stworzony dla osób uczących się angielskiego
  Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
  Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.
 • PTE motywuje do pracy nad językiem
  Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

Egzaminy PTE…

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego

więcej na: www.pearson.pl