Co to jest egzamin PTE General?

PTE General (Pearson Test of English, dawniej – London Tests of English), to prestiżowe egzaminy, które umożliwiają ocenę kompetencji językowych oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość  angielskiego. Certyfikat ten jest honorowany przez firmy i organizacje na całym świecie.

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są prawie co miesiąc.

Egzaminy PTE zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego. Są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Są uznawane również przez Urząd Służby Cywilnej, jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Dlaczego warto uczyć się do egzaminów PTE General w Fabryce Języka? 

Nasi lektorzy specjalizują się w przygotowaniu studentów do PTE General. Zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby uczeń nabył wszelkich kompetencji, umożliwiających mu odniesienie sukcesu podczas egzaminu.

Dlaczego warto zdać egzamin PTE General?

  • Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.
  • Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.
  • Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

Podejdź do egzaminu PTE General w Fabryce Języka!

Egzamin PTE General może zdać u nas każdy – również osoby, które nie uczęszczały na nasze kursy. W takiej sytuacji przeprowadzamy dla Ciebie bezpłatną weryfikację Twojej aktualnej znajomości języka angielskiego i na jej podstawie doradzamy, który z kursów będzie odpowiedni.

Egzaminy są odpłatne, odbywają się 2 razy w roku – w czerwcu i grudniu.

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły

Więcej o egzaminach PTE General znajdziesz na www.pearson.pl