Godziny po angielsku – nauka godzin i zegara dla dzieci

W języku angielskim godziny podaje się w nieco inny sposób, niż po polsku. Ułatwienie sobie komunikacji czy ustawianie planu dnia jest trudne bez ich znajomości. Jak wyraża się angielskie godziny i jak w prosty sposób pomóc dzieciom w ich nauce?

 

Czy trzeba umieć liczyć, aby nauczyć się godzin po angielsku?

 

Aby być w stanie podawać godziny po angielsku, konieczna jest znajomość angielskich liczb – przynajmniej w zakresie od 1 do 12. Dlaczego akurat do 12, a nie do 24? W języku angielskim, inaczej niż np. w polskim, podaje się czas w formacie 12-godzinnym. 

 

W związku z tym przynajmniej znajomość liczb od 1 do 12 jest konieczna. By jednak móc możliwie precyzyjnie podawać angielskie godziny, warto znać liczby przynajmniej do 30, by np. być w stanie powiedzieć, że jest 10:25. Dlaczego tylko do 30, a nie do 60? W tym przypadku, gdy chcemy podać po angielsku np. godzinę 10:40, używamy sformułowania podobnego, jak w języku polskim, mówiąc, że jest “za dwadzieścia jedenasta”.

Godziny po angielsku od 1 do 24

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, godziny w języku angielskim podaje się w formacie 12-godzinnym. To oznacza, że zarówno 1:00 jak i 13:00 będą określane jako “one”. Tym, co pozwala odróżnić godziny w pierwszej połowie dnia od popołudniowych i wieczornych, jest dodatkowe określenie a.m. lub p.m. Na czym polegają różnice pomiędzy p.m. a a.m.? Odnoszą się one do pory dnia i pochodzą z łaciny: a.m. oznacza ante meridiem, czyli przed południem, zaś p.m. post meridiem czyli po południu. Co więcej, aby podać konkretną godzinę, dodajemy na początku zdania “It’s”. Poniżej przedstawione są zapisy wszystkich godziny od 1 do 24 w języku angielskim, w kolejności: pełna godzina w zapisie polskim, pełna godzina w zapisie angielskim oraz zapis literowy.

 • 1:00 – 1:00 a.m. – It’s one a.m.
 • 2:00 – 2:00 a.m. – It’s two a.m.
 • 3:00 – 3:00 a.m. – It’s three a.m.
 • 4:00 – 4:00 a.m. – It’s four a.m.
 • 5:00 – 5:00 a.m. – It’s five a.m.
 • 6:00 – 6:00 a.m. – It’s six a.m.
 • 7:00 – 7:00 a.m. – It’s seven a.m.
 • 8:00 – 8:00 a.m. – It’s eight a.m.
 • 9:00 – 9:00 a.m. – It’s nine a.m.
 • 10:00 – 10:00 a.m. – It’s ten a.m.
 • 11:00 – 11:00 a.m. – It’s eleven a.m.
 • 12:00 – 12:00 p.m. – It’s twelve p.m.
 • 13:00 – 1:00 p.m. – It’s one p.m.
 • 14:00 – 2:00 p.m. – It’s two p.m.
 • 15:00 – 3:00 p.m. – It’s three p.m.
 • 16:00 – 4:00 p.m. – It’s four p.m.
 • 17:00 – 5:00 p.m. – It’s five p.m.
 • 18:00 – 6:00 p.m. – It’s six p.m.
 • 19:00 – 7:00 p.m. – It’s seven p.m.
 • 20:00 – 8:00 p.m. – It’s eight p.m.
 • 21:00 – 9:00 p.m. – It’s nine p.m.
 • 22:00 – 10:00 p.m. – It’s ten p.m.
 • 23:00 – 11:00 p.m. – It’s eleven p.m.
 • 24:00 – 12:00 a.m. – It’s twelve a.m.

Warto zwrócić uwagę na szczególne punkty, jakie stanowią godzina 12:00 oraz 24:00. W języku angielskim 11:59 będzie jeszcze godziną przed południem (11:59 a.m.), zaś 12:00 już będzie określona jako po południu (12:00 p.m.). Z kolei 24:00 uznawana jest za początek dnia, stąd przy tej godzinie widnieć będzie określenie a.m. (12:00 a.m.).

Nauka godzin i odczytywanie zegara

 

Podając pełne godziny, można jednocześnie spotkać się z określeniem “o’clock”. W mowie potocznej bywa ono pomijane, ale jeżeli o godz. 15:00 zostaniemy zapytani, która jest godzina, możemy odpowiedzieć: it’s three p.m., it’s three o’clock lub po prostu it’s three.

 

A co w przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że jest “w pół do”, “kwadrans po”, “za kwadrans”, “za dwadzieścia”, itp.? Wówczas z pomocą przychodzą nam konkretne określenia i liczby. Jako pierwszy przykład weźmy pół godziny po pełnej godzinie. Gdy mamy np. 10:30, po polsku możemy powiedzieć, że jest w pół do jedenastej lub że jest dziesiąta trzydzieści. W języku angielskim stosujemy konstrukcję “half past”, to można w wolnym tłumaczeniu rozumieć, jako “pół godziny po”. W omawianym przypadku powiemy więc: “It’s half past ten”.

 

Chcąc podać dokładną godzinę w języku angielskim, zegar należy podzielić na pół. Jeżeli po pełnej godzinie minęło 30 lub mniej minut, używamy określenia “past” oraz pełnej godziny, która minęła (jest “XX” minut po…). Np. 8:25 a.m. – it’s twenty-five past eight a.m. Jednak, gdy minęło już ponad pół godziny, zamiast “past” używamy “to” oraz kolejnej godziny, która właśnie nadchodzi (jest za XX minut …). Np. 8:50 a.m. – it’s ten to nine a.m.

Przykłady godzin po angielsku (godzina w zapisie polskim i godzina w zapisie angielskim):

 

15:30 – 3:30 p.m. – It’s half past three p.m.

20:15 – 8:15 p.m. – It’s quarter past eight p.m.

22:40 – 10:40 p.m. – It’s twenty to eleven p.m.

5:05 – 5:05 a.m. – it’s five past five a.m.

 

Co więcej, w potocznych, nieformalnych rozmowach czasami używa się również innego sposobu podawania godzin, takich jak: 7:45, 13:30 czy 10:22. Przykłady podane są poniżej:

 

Jest siódma czterdzieści pięć – it’s seven forty-five

Jest pierwsza trzydzieści – it’s one thirty 

Jest dziesiąta dwadzieścia dwie – it’s ten twenty-two

 

Zapytania o godzinę – czyli która jest godzina?

 

W jaki sposób natomiast powinniśmy zapytać o konkretną godzinę po angielsku? W codziennych sytuacjach najłatwiej jest to zrobić, używając prostego pytania “What time is it?”. Pytanie to wprost tłumaczy się jako “Która jest godzina?”. W przypadku, gdy chcemy zapytać o godzinę w sytuacji formalnej lub osoby, której nie znamy, możemy użyć zwrotu: “What is the current time?”, czyli “Jaką mamy aktualnie godzinę” lub “Excuse me, could you tell me what time is it (Sir/Madam)?”, czyli “Przepraszam, czy możesz mi/(może mi Pan/Pani) powiedzieć, która jest godzina?”.

 

Pytania o godzinę mogą również dotyczyć planów. Np. “O której godzinie masz lekcję języka angielskiego?”. W zależności od stopnia formalizacji rozmowy, pytanie można zadać na co najmniej 3 sposoby. 

 

What time is your English class?

When is your English class? 

At what time is your English class?

 

Pierwsze z tych pytań będzie zapewne używane najczęściej, drugie jest najmniej precyzyjne i mniej formalne, trzecie zaś jest najbardziej formalne. Odpowiedź na te pytania może brzmieć  np. “My English class start at three p.m.” – “Lekcję języka angielskiego zaczynam o piętnastej”. Warto zwrócić uwagę na rolę przyimka “at”, który określa o której godzinie coś się wydarzy. Przykłady:

 

Zazwyczaj wstaję o 7:00 – I usually wake up at seven a.m.

Nasz autobus odjeżdża o 17:10 – Our bus leaves at ten past five p.m.

Wyrażenia dotyczące pór dnia po angielsku

 

Oprócz pytań, która jest godzina, możemy również określać pory dnia po angielsku. Szczególnie przydatne słowa dotyczą południa, północy, ale również ranka, wieczora i popołudnia. Poniżej znajdziesz przykłady wyrażeń dotyczących pór dnia po angielsku:

 

północ – midnight 

południe – noon

rano – morning 

popołudnie – afternoon

wieczór – evening

wschód (słońca) – sunrise 

zachód (słońca) – sunset 

świt – dusk 

zmierzch – twilight

 

Jak zatem najlepiej uczyć się godzin po angielsku? Nauka polega przede wszystkim na poznaniu podstawowych zwrotów i zasad, z których wiele zostało podanych w niniejszym artykule. Znając liczby po angielsku w zakresie przynajmniej do 30 i pamiętając o zasadach związanych z podziałem dnia na przed południem i po południu oraz wykorzystaniu 12-godzinnego formatu zegara, jesteśmy w stanie przynajmniej w podstawowym stopniu określić, która jest godzina po angielsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania odnośnie naszej oferty lub chciałbyś/aś się z nami skontaktować? Wypełnij poniższy formularz!

  Lokalizacje:
  • Ozorków, ul. Piłsudskiego 5
  • Zgierz, ul. Łódzka 4/6
  • Łódź, ul. Bema 61