Egzamin Cambridge A2 Key (KET) – praktyczny przewodnik

Osoby, które zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim i chcą uzyskać oficjalne potwierdzenie, że znają go na podstawowym poziomie, mogą zdecydować się na egzamin Cambridge A2 Key (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English Qualifications (młodsze dzieci mogą zdawać egzaminy Young Learners). Zdanie egzaminu wiąże się z otrzymaniem oficjalnego certyfikatu honorowanego na całym świecie. Dowiedz się więcej o egzaminie KET oraz sprawdź, co oznacza poziom języka A2.

Oprócz umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym, jedną z form potwierdzających jego znajomość są certyfikaty językowe. Certyfikaty przyznawane są na podstawie specjalnych testów, w zależności od poziomu znajomości języka. W przypadku języka angielskiego pierwszy egzamin na certyfikat to Cambridge A2 Key.

Dla kogo jest egzamin A2 Key?

Egzamin A2 Key to egzamin dla osób, które opanowały podstawy języka angielskiego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że dana osoba powinna potrafić np. opowiedzieć o sobie, przedstawiając podstawowe informacje, zadawać pytania dotyczące innych ludzi, rozumieć i odpowiadać na podstawowe pytania innych, a także rozumieć proste polecenia. 

Taka osoba powinna także umieć przeczytać podstawowe teksty i opowiedzieć o nich. Na stronach British Council można znaleźć informację, że poziom angielskiego A2, a tym samym możliwość przystąpienia do egzaminu A2, powinniśmy osiągnąć po ok. 250 godzinach nauki.

A2 Key a A2 Key for Schools – jakie są różnice?

Oprócz egzaminu A2 Key, poszukując informacji na temat certyfikatu poświadczającego poziom języka A2, można natknąć się także na informacje o egzaminie A2 Key for schools. Czym różni się on od A2 Key? 

Przede wszystkim tematyką. Pod względem poziomu językowego i znajomości języka, egzaminy te są równoważne. Natomiast zagadnienia na egzaminie A2 Key for schools są dostosowane tematycznie do zainteresowań i poziomu ogólnej wiedzy uczniów w wieku szkolnym.

Co oznacza poziom angielskiego A2?

Dla ułatwienia określania poziomu znajomości języków obcych, Rada Europy przyjęła Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Na jego podstawie wyróżnia się 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Poziom A2 oznacza, że dana osoba posługuje się językiem obcym w stopniu podstawowym i zgodnie z systemem potrafi np. rozumieć często używane zwroty dotyczące codziennego życia i otoczenia, opisać swoje pochodzenie i podstawowe sprawy związane z życiem codziennym, a także nawiązać prostą konwersację polegającą na wymianie podstawowych informacji.

Jak wygląda egzamin A2 Key? – poznaj poszczególne etapy

Egzamin KET, czyli weryfikujący znajomość języka na poziomie A2, składa się z 3 części i jest podzielony na 2 dni. Pierwsza część to część pisemna, na którą składają się czytanie ze zrozumieniem i pisanie (Reading and Writing) i druga, czyli słuchanie (Listening). Odrębny element stanowi zaś część ustna, do której osoba egzaminowana przystępuje w parze z innym kandydatem. Ta część egzaminu przeprowadzana jest w obecności 2 egzaminatorów.

Struktura egzaminu A2 Key

Pierwsza część egzaminu A2 Key, czyli Reading and Writing, zaplanowana jest na 1 godzinę i składa się łącznie z 32 pytań rozbitych na 7 odrębnych zadań. Jest to część, w której można uzyskać największą liczbę punktów – 50% z całej dla całego egzaminu.

Słuchanie w przypadku egzaminu A2 Key trwa 30 minut, z czego 8 minut przeznaczone jest na uzupełnienie arkusza odpowiedzi. Kandydaci udzielają w tej części odpowiedzi na 25 pytań rozbitych na 5 odrębnych zadań. Za tę część można zdobyć do 25% punktów z całości egzaminu.

Część ustna egzaminu trwa ok. 10 minut i jest podzielona na 2 zadania. W trakcie tej części egzaminu kandydaci odpowiadają na pytania zadawane przez egzaminatora, a także rozmawiają wzajemnie ze sobą. Elementem wspomagającym wzajemną rozmowę kandydatów są obrazki sytuacyjne, do których zadawane jest pytanie główne. Następnie egzaminator zadaje dodatkowe pytania, kontekstowo powiązane z głównym tematem rozmowy. Za tę część można zdobyć do 25% punktów z całości egzaminu.

Ocena z egzaminu A2 Key

W trakcie całego egzaminu A2 można zdobyć maksymalnie 150 punktów. W zależności od wyniku, kandydaci mogą otrzymać różne rodzaje certyfikatów. W przypadku uzyskania rezultatu w przedziale od 140 do 150 punktów, kandydat otrzymuje certyfikat KET (Key English Test) na poziomie B1. Wynik od 120 do 139 punktów kończy się przyznaniem certyfikatu KET A2, zaś za rezultat od 100 do 119 punktów, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie A1.

Przykładowe testy A2 Key

Jednym ze sposobów przygotowania do egzaminu A2 Key, równolegle do prowadzonej nauki podstaw języka w ramach kursu, jest wykonywanie przykładowych testów egzaminacyjnych lub ćwiczeń, których konstrukcja jest podobna do tych, z jakimi kandydaci będą mieli do czynienia na egzaminie. Są to takie zadania, jak np. wybór odpowiedniego (spośród 3 opcji) słowa do wstawienia w luki w tekście, odpowiedzi (1 spośród 3) na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, uzupełnienie tekstu o pojedyncze słowa czy też napisanie krótkich tekstów, np. treści maila czy opisu historii na podstawie przedstawionych obrazków. 

Ćwiczenia przygotowujące m.in. do egzaminu A2 są elementami kursów oferowanych w naszej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania odnośnie naszej oferty lub chciałbyś/aś się z nami skontaktować? Wypełnij poniższy formularz!

    Lokalizacje:
    • Ozorków, ul. Piłsudskiego 5
    • Zgierz, ul. Łódzka 4/6
    • Łódź, ul. Bema 61