Metoda CLIL – nauka angielskiego przez praktykę

Nic tak nie wspiera procesu uczenia się, jak wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dlatego ucząc się języka obcego, stawiamy nacisk nie tylko na uczenie słówek i zasad gramatycznych, ale również wprowadzamy konwersacje. Może jednak oprócz rozmów o hobby czy hipotetycznej wizycie u lekarza, warto byłoby przemycać angielski “przy okazji” nauki innych przedmiotów? Dokładnie na tym bazuje metoda CLIL. Zobacz, czym dokładnie się charakteryzuje i jakie daje korzyści.

Co to jest CLIL?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda, w której jednocześnie uczymy języka obcego oraz przekazujemy treści z innego przedmiotu. Metoda CLIL jest innowacyjnym sposobem nauki angielskiego, rekomendowanym przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. 

Podstawowymi cechami CLIL są: praca w grupach, dobór ćwiczeń do predyspozycji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie różnych źródeł i materiałów, odpowiednich do nauczania zintegrowanego oraz używanie języka obcego do nauki innych przedmiotów. 

W jaki sposób dzieci uczą się dzięki metodzie CLIL?

Metoda CLIL pozwala na uatrakcyjnienie zajęć języka angielskiego, poprzez wprowadzenie wielu elementów ćwiczeniowych oraz warsztatowych. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem video, muzyki oraz obrazów, a także prowadzone w grupach roboczych, pozwalają na łatwiejsze przyswojenie tematu zajęć. Metoda CLIL oprócz charakterystycznej formy, wprowadza do nauki dodatkowe treści z innych szkolnych przedmiotów. 

Zajęcia metodą CLIL mogą być prowadzone przez nauczyciela języka obcego, który wprowadza treści przedmiotowe. W Fabryce Języka metodę CLIL stosujemy przede wszystkim w ramach zajęć z cyklu Superminds Academy – matematyka mentalna. Prowadząc zajęcia przedmiotowe, nauczyciel używa zwrotów w języku angielskim. Dzięki temu słówka i gramatyka są wprowadzane „przy okazji”. 

Praktyczne zastosowanie metody CLIL w trakcie zajęć – przykłady

Poniżej prezentujemy różne przykłady, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest metoda CLIL.

 • matematyka

Lekcja geometrii może być doskonałym przykładem lekcji metodą CLIL. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmiku edukacyjnego z figurami geometrycznymi, podczas którego wprowadzane są ich nazwy w języku angielskim. Następnie uczniowie uzupełniają charakterystykę figur, również w języku angielskim. W kolejnym kroku przygotowują mapę myśli, w której wypisuję jakie przedmioty codziennego użytku mogą być w tym kształcie. Ostatnim elementem będzie poszukiwanie kształtów w codziennym otoczeniu.

 • lekcje wychowania fizycznego 

Nie tylko lekcje w klasie mogą być prowadzone omawianym sposobem. Metoda CLIL to także sposób na uatrakcyjnienie zajęć WF. W trakcie lekcji mogą zostać wprowadzone słowa, które są wykorzystywane także podczas zajęć fitness lub na siłowni w krajach anglojęzycznych. Nauczyciel prowadzi rozgrzewkę przy użyciu angielskich nazw ćwiczeń. Można użyć także muzyki, która oprócz oswajania z językiem, wprowadzi klimat oraz będzie dodatkowym bodźcem motywującym. 

 • geografia

Lekcje dotyczące innych kontynentów, położenia, klimatu, fauny i flory także są doskonałym narzędziem do poprowadzenia metodą CLIL. Nauczyciel może przedstawić plansze z nazwami roślin i zwierząt występujących w poszczególnych miejscach świata. Dodatkowo można wprowadzić także rodzaje ukształtowania terenu. Następnie uczniowie dzielą się na grupy, a ich zadaniem jest wybranie jakie zwierzęta i rośliny żyją na danym kontynencie oraz jakie jest charakterystyczne ukształtowanie terenu. Dodatkowym zadaniem jest przygotowanie kilku ciekawostek o danym kontynencie, które zostaną zaprezentowane na forum. 

 

Korzyści z nauczania metodą CLIL

Metoda CLIL niesie za sobą wiele korzyści. Wśród nich możemy wymienić:

 • dwutorowość uczenia się – język oraz przedmioty szkolne
 • doskonalenie umiejętności uczenia się
 • zwiększenie motywacji do nauki zarówno języka obcego, jak i przedmiotów szkolnych
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności

Warto także zaznaczyć, że metoda CLIL to nie jest rozwiązanie tylko dla dzieci w wieku nastoletnim, które znają język na poziomie umożliwiającym przynajmniej podstawową rozmowę. Odpowiednio dostosowane ćwiczenia pozwolą na to, żeby wykorzystać metodę CLIL w edukacji wczesnoszkolnej. Metoda CLIL w przedszkolu także może być doskonałym wejściem w świat języka obcego.

Czym różni się metoda CLIL od zwykłego nauczania?

Być może nawet po lekturze artykułu zastanawiasz się, jaka jest różnica pomiędzy metodą CLIL, a tradycyjnymi lekcjami języka angielskiego. Różnica leży w punkcie ciężkości. 

W przypadku tradycyjnych zajęć stawiany jest nacisk na naukę języka, aby móc go później wykorzystać. Poznajemy na nich słówka, zasady gramatyki, kolejne czasy, itp. Dla utrwalenia wypełniamy ćwiczenia, które dzięki rutynie pozwalają zapamiętać poszczególne zasady. 

Metoda CLIL, wykorzystywana w Fabryce Języka podczas zajęć z cyklu Supermind Academy, skupia się na przedmiocie rozmowy. Podcza lekcji, dzieci pod okiem nauczyciela realizują różnego rodzaju zabawy i eksperymenty, nabywając wiedzę i doświadczenie z zakresu matematyki, chemii czy fizyki. Jednocześnie zajęcia realizowane są w 70% po angielsku. Zatem uczniowie nie są skupieni w tym czasie na przyswajaniu słówek, ale w sposób naturalny zaczynają komunikować się zarówno z nauczycielem, jak i pozostałymi dziećmi w języku obcym. 

Towarzyszy temu atmosfera ciekawości i zabawy. Nauka i szlifowanie języka odbywa się „przy okazji”. Dodatkowym pozytywnym aspektem metody CLIL jest, iż dzieci widzą realną korzyść z posługiwania się językiem obcym. Staje się on faktycznym narzędziem komunikacji, a nie kolejnym przedmiotem do nauczenia, bez możliwości zastosowania umiejętności w praktyce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania odnośnie naszej oferty lub chciałbyś/aś się z nami skontaktować? Wypełnij poniższy formularz!

  Lokalizacje:
  • Ozorków, ul. Piłsudskiego 5
  • Zgierz, ul. Łódzka 4/6
  • Łódź, ul. Bema 61